برای بازپس‌گیری نقش بندرچابهار به ریل‌گذاری تا بندر گوادر پاکستان نیازمندیم

راه و مسکن تهران- ایرنا- رئیس انجمن آمایش سرزمین ایران گفت: برای آنکه بتوانیم بندر چابهار را در پروژه «یک کمربند یک راه» بگنجانیم، باید مسیر ۷۰ تا ۸۰ کیلومتری چابهار با گوادر پاکستان را با ریل‌گذاری به یکدیگر متصل کنیم تا بتوانیم بخشی از نقش…

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات