بورس بین‌الملل کمتر از ۲ ماه دیگر راه‌اندازی می‌شود/ انتشار ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق صکوک برای توسعه فرودگاه کیش

بورس بین‌الملل کمتر از ۲ ماه دیگر راه‌اندازی می‌شود/ انتشار ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق صکوک برای توسعه فرودگاه کیش

مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفت: برای تکمیل ترمینال فرودگاه کیش از فردا اوراق صکوک به ارزش ۳۰۰۰ میلیارد ریال منتشر می‌شود که ضامن اوراق بانک مسکن و عرضه کننده هم همین بانک است مظفری همچنین از انتشار اوراق صکوک برای تکمیل ترمینال فرودگاه کیش خبر داد و گفت: فردا اوراق صکوک به ارزش ۳۰۰۰ میلیارد ریال منتشر می‌شود که ضامن اوراق بانک مسکن و عرضه کننده هم همین بانک است و قرار بر این است که صندوق زمین مسکن هم داشته باشیم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات