فراخوان دوره آموزش ارتقا پایه رشته مهندسی عمران نظارت 3 به 2

باسمه تعالي

فراخوان شماره (1)

ثبت نام دوره های آموزشی ویژه مهندسان متقاضی ارتقا پایه عمران نظارت (3به2)

سرکار خانم

دکتر/ مهندس ...........عضو محترم سازمان(عمران- نظارت (3به2))

جناب آقاي

با سلام و احترام؛

باستحضار مي رساند در اجراي شيوه نامه شماره 91/400/64917مورخ 19/10/91 وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل و بخشنامه هاي بعدی دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه (مرحله هفدهم ) مطابق با شرايط مربوطه براي آن تعداد از اعضاء محترم که در حال حاضر  شرايط لازم وتوقف در پايه را دارا  می باشند توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي به عنوان مجري آموزشي برگزار مي گردد.

الف) جهت ثبت نام ارتقا پايه عمران نظارت (3به2) نياز به توقف در پايه به شرح ذيل مي باشد :

 • تــوقــف در پـــايـــه

بر اساس بخشنامه شماره9921/420/400 مورخ21/02/89 وزارت راه وشهرسازي و همچنين نامه شماره 63032/8/101مورخ 8/10/89 اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان و در اجراي ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان توقف در پايه به شرح ذيل الزامي مي باشد.

مدت توقف در پایه متقاضيان ارتقا پايه(3به2) 4سال می باشد.

تبصره1: اعتبار گواهینامه دوره های آموزشی تاسه سال از تاریخ برگزاری دوره می باشد .

تبصره2: زمان توقف طبق بند فوق براي هريك از صلاحيت ها، به صورت مجزا ملاك عمل خواهد بود.

تبصره3: به استناد راي 198 ديوان عدالت اداري و بند الف ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به دارندگان مدرك مورد تاييد امور اداري و  استخدامي كشور هيچگونه پروانه اي تعلق نمي گيرد.صرفاًتمديد پروانه به صورت مرتبط انجام ، ليكن ارتقاپايه امكان پذير نمي باشد.در صورتی که مدرک کارشناسی در همان رشته از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم و تحقبقاتی دریافت نموده ،ارتقا آن ها بلامانع است.

تبصره4: مدارك تحصيلات تكميلي اعم از كارشناسي ارشد ودكتري تاثيري در كاهش توقف در پایه  نخواهند داشت.

تبصره5: چنانچه متقاضي دردوره هاي ارتقاءپايه شرکت نمايد و نتواند تمامي دوره هاي آموزشي ارتقاءرا با موفقيت طي نمايد ،ملاک محاسبه سنوات ارتقاءپايه ازپايان اولين دوره آموزشی  قبول شده خواهد بود.

تبصره 6: مدارک متقاضیان پس از ثبت نام ،بر اساس بخشنامه های واصله از دفترامور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازي بررسی وکنترل می گردد.

ب)نحوه نام نويسي

 1. متقاضيان ارتقا پايه در صورت دارا بودن توقف در پايه مي توانند از تاریخ دوشنبه 20/8/98 لغایت سه شنبه 21/8/98 جهت ثبت نام به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر به آدرس iaukhsh.ac.ir مراجعه فرمايند.
 2. دوره هاي آموزشي و همچنين آزمون آن از طريق دانشگاه  (به عنوان مجري آموزشي )برگزار خواهد گرديد.
 3. از داشتن شرایط  خود در هنگام ثبت نام مطمئن باشید زیرا پس از ثبت نام نهایی استرداد وجه به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.
 4. ثبت نام در مابقي رشته ها وپایه ها طي فراخوان های بعدي اعلام خواهد شد.

ج )شايان ذکر است:

 1. ارتقاء پايه منوط به دارا بودن شرايط لازم  به هنگام ارتقا پایه پروانه اشتغال بکارمي باشد،لذا شرکت در دوره هاي آموزشي توسط افرادي که فاقد شرايط لازم باشند تعهدي را براي اين  سازمان و يا اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان به هنگام صدور پروانه ايجاد نخواهد کرد.
 2. کليه دوره های آموزشی مطابق شيوه نامه  دفتر امور مقررات ملي ساختمان وزارت  راه وشهرسازي و اصلاحيه بعدي و دستورالعمل ها وبخشنامه هاي مربوطه برگزار مي گردد.بديهي است در صورت وصول هر گونه دستورالعمل يابخشنامه جديد مطابق آن عمل خواهد شد.
 3. به استناد بخشنامه شماره 43686/420 مورخ 27/8/88 و اصلاحيه شماره 06357/ش م مورخ21/11/91دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي متقاضيان ارتقاء پايه کليه رشته ها بايستي گواهي نامه موفقيت در آزمون پايان دوره ها را جهت ارتقاء پایه ارائه نمايند.
 4. دوره های آموزشی ارتقا پایه صلاحیت اجرا مشمول این فراخوان نمی گرددو متعاقبا ًاعلام خواهدشد.
 5. شرکت درکليه کلاس ها و قبولي درآزمون آن جهت صدور گواهي نامه الزامي است.
 6. زمان برگزاري طبق برنامه موجود در سایت دانشگاه خواهد بود.
 7. برگزاري هر دوره آموزشي منوط به تكميل ظرفيت و حدنصاب لازم مي باشدو اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند.
 8. ظرفیت هر کلاس 50نفر و طبق برنامه موجود در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرمی باشد.
 9. دوره های آموزشی طبق برنامه های مندرج در سایت برگزار  می شود.

د) تاكيد مي نمايد:

ثبت نام صرفاً ازطریق سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر انجام خواهد شد و مجری برگزاری دانشگاه خمینی شهر می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 09034584107 تماس بگیرید .لذا نیازی به مراجعه یا تماس تلفنی با سازمان نمی باشد.

غلامحسین عسکری

رییس سازمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات