گزارش تصویری مصاحبه مهندس عمادیانفر معاون بازآفرینی و مسکن با خبرگزاري فارس و خبرگزاري عصر اترك در خ...

گزارش تصویری مصاحبه مهندس عمادیانفر معاون بازآفرینی و مسکن با خبرگزاري فارس و خبرگزاري عصر اترك در خ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات