تحقق ۸۴ درصدی پروژه های عمرانی تا پایان مهرماه

تحقق ۸۴ درصدی پروژه های عمرانی تا پایان مهرماه

به گزارش شهریار، با حضور محمد حسین اسحقی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز آخرین وضعیت پروژه های عمرانی منطقه ۵ بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این جلسه اسحقی با اشاره به پتانسیل های موجود در شهرداری منطقه ۵ گفت: این منطقه به عنوان کارگاه عمرانی شهرداری تبریز محسوب می شود.

معاون فنی وعمرانی شهردار تبریز در ادامه افزود: اجرای پروژه های فرامنطقه ای  بزرگ همچون بزرگراه دوکمال، اتوبان ولایت و پارک ۴۰۰ هکتاری آرپا دره سی نشانگر اهمیت عمرانی شهرداری منطقه ۵ برای تبریز است.

او گفت: پروژه های عمرانی منطقه پنج طبق زمانبندی در حال اجرا هستند.

او در پایان از تلاش معاونت و کارشناسان فنی و عمرانی منطقه ۵ در اجرای برنامه های مصوب عمرانی قدردانی کرد.

همچنین میر علی اصغر نساج، شهردار منطقه ۵ تبریز در این جلسه گفت : امسال صدمیلیارد ریال برای طرح نهضت آسفالت ریزی اساسی هزینه شده است.

او در ادامه افزود: بزودی مسیرگشایی ۲۴ متری شهدای بارنج و ۲۴ متری اتصال رشدیه به ولی افتتاح می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات