مصالح ساختمانی انبوه سازان به صورت تهاتر تامین می‌شود

مصالح ساختمانی انبوه سازان به صورت تهاتر تامین می‌شود

رضائیان گفت: برای نخستین بار مصالح موردنیاز انبوه سازان به‌صورت تهاتر تامین می‌شود و مصرف‌کنندگان می‌توانند با استفاده از شرایط ویژه، مسکن را از سازندگان خریداری کنند.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات