حدود 80 درصد انرژي مصرفي شهرستان گرمسار صرف فعاليت هاي توليد مي شود

مديرعامل شركت توزيع برق استان سمنان:

حدود 80 درصد انرژي مصرفي شهرستان گرمسار صرف فعاليت هاي توليد مي شود

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان سمنان در ديدار با فرماندار شهرستان گرمسار گفت: به لحاظ تركيب مصرف، حدود 80 درصد انرژي الكتريكي اين شهرستان ، صرف فعاليت بخشهاي صنعت و كشاورزي مي شود.

سيد محمد موسوي زاده با اشاره به اين كه تركيب مصرف انرژي شهرستان گرمسار در استان بي نظير است افزود: در بخش مصرف انرژي اين شهرستان، 66 درصد در حوزه صنعت و 14 درصد حـوزه كشـاورزي مي گردد و 10 درصد به نسبت متوسط مصرف انرژي استان، بالاتر مي باشد.

وي با عنوان اين كه كارهاي توسعه اي بسيار مناسبي در سطح شهرستان به اجرا در آمده اظهارداشت: از شروع سال جاري تا به حال ، قريب 90 ميليارد ريال در زمينه اجراي طرح هاي عمراني برق رساني در شهرستان گرمسار سرمايه گذاري شده است.

موسوي زاده از مشاركت ارزشمند مشتركان در اجراي طرح ملي قبض سبز در راستاي حذف قبوض كاغذي برق قدرداني كرد و يادآور شد: خوشبختانه مشتركين استان به خصوص مشتركان برق شهرستان گرمسار همكاري بسيار شايسته اي در اين زمينه داشته و با پرداخت الكترونيكي قبوض برق مصرفي از طريق درگاه هاي مختلف الكترونيكي، علاوه بر تحقق سيسات هاي دولت الكترونيك، در حفظ محيط زيست مشاركت خواهند نمود.

فرماندار شهرستان گرمسار از تلاش و زحمات كاركنان برق در عرصه مقدس خدمت رساني تقدير كرد و بيان داشت: برق از جمله دستگاه هاي خدمت رساني است كه در بين آحاد جامعه از رضايت مندي بسيار خوبي برخوردار است و اين مهم مرهون كوشش بي وقفه تلاشگران اين صنعت زير بنائي است.

وحيد رجائي با اشاره به اين كه مردم داري از نكات بارز كاركنان برق مي باشد تصريح كرد: تعامل و همكاري مناسب في ما بين ، موجب تسهيل و تسريع در روند امور جاري به خصوص كار مردم مي شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات