۴ ایستگاه راه‌آهن آماده اجرای طرح TOD / توسعه خطوط ریلی با وجود تحریم‌ها ادامه دارد

۴ ایستگاه راه‌آهن آماده اجرای طرح TOD / توسعه خطوط ریلی با وجود تحریم‌ها ادامه دارد

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان داشت: امیدواریم این رویداد مهم بستری برای اشتراک دیدگاه‌ها و ارائه ایده‌های نو در راستای رسیدن به زبان مشترک در جهت توسعه حمل و نقل ریلی بین کشورها و ارتقای سطح خدمات به مسافران و شهروندان در ایستگاه‌های راه آهن جهان باشد. مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر توسعه پایدار بر حمل و نقل ریلی گفت: در حوزه‌های مختلف طراحی و بهره‌برداری از ایستگاه‌های راه آهن، حاکمیت ایستگاه‌ها، توسعه ایستگاه‌های چند منظوره و ارتقای موقعیت ایستگاه‌ها در شهر و تعریف ارتباط موثر ایستگاه‌های راه آهن و شبکه‌های حمل و نقل درون شهری، بهبود ارائه خدمات مسافرین ایستگاه‌ها و مناطق اطراف ایستگاه‌ها تبادل و بررسی خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برای دستیابی به این اهداف باید برنامه ریزی‌های مناسبی در راستای توسعه و نوسازی ایستگاه‌های راه آهن و افزایش صدور دسترسی به ایستگاه‌ها و ارتباط با ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات