بررسی زلزله‌های دریایی و مقاوم‌سازی سازه‌ها در کنفرانس زلزله

بررسی زلزله‌های دریایی و مقاوم‌سازی سازه‌ها در کنفرانس زلزله

همزمان با برگزاری هشتمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در خصوص "جنبه‌های ژئوتکنیکی و زمین‌شناسی در زلزله سرپل ذهاب: آموخته ها و چالش‌ها" و "برآورد خطر زمین‌لرزه و دریالرزه در زون فرورانشی مکران" بحث و تبادل نظر خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات