اهمیت توسعه ایستگاه های راه آهن با در نظر گرفتن اکوسیستم شهری

اهمیت توسعه ایستگاه های راه آهن با در نظر گرفتن اکوسیستم شهری

مدیر اجرایی اتحادیه بین المللی راه آهن ها چالش آینده بخش راه آهن را توسعه اطراف ایستگاه ها در شهرها و محیط زیست شهری عنوان کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات