توسعه ایستگاه‌های راه‌آهن با لحاظ اکوسیستم شهری/ ایستگاه‌های شهری ایران افزایش یابد

توسعه ایستگاه‌های راه‌آهن با لحاظ اکوسیستم شهری/ ایستگاه‌های شهری ایران افزایش یابد

مدیر اجرایی اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن‌ها گفت: ضرورت دارد ایستگاه‌های آینده با در نظر گرفتن اکوسیستم شهری و محیطی متناسب باشد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات