عضو شورای شهر تهران خبر داد: وجود ۶۸ هکتار بافت فرسوده در کشور

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بازآفرینی و نوسازی مسکن در کشور به شدت به سرمایه‌های مردم وابسته است، گفت: هر نوع سرمایه‌گذاری در این بخش جهت ارتقاء کیفیت زندگی و جذب سرمایه می‌تواند بسیار مهم و با ارزش باشد. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه باید فضای گفتگو را بین تمامی حوزه‌های مسکنی و دستگاه‌های مختلف برقرار کنیم، گفت: باید از ظرفیت‌های این حوزه به درستی استفاده کنیم و با تهیه یک الگوی مناسب جهت زندگی مردم بتوانیم بر روی تمامی بخش‌های مسکنی تمرکز کنیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات