استعلام اجرای ابنیه و خرید یک دستگاه آسانسور جهت دفتر نمایندگی شهربابک

استعلام اجرای ابنیه و خرید یک دستگاه آسانسور جهت دفتر نمایندگی شهربابک

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد اجرای ابنیه و خرید یک دستگاه آسانسور جهت دفتر نمایندگی خود در شهر شهربابک را دارد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات