ایستگاه های آینده باید برای شهرها ثروت‌آفرین باشند

ایستگاه های آینده باید برای شهرها ثروت‌آفرین باشند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرانسوا داون، مدیر اجرایی اتحادیه راه آهن‌ها UIC اظهار داشت: اتحادیه بین المللی راه آهن‌ها هدف اصلی خود را طراحی ایستگاه‌های راه آهن با هدف ایجاد ایستگاهی برای آینده تعیین کرده است ..وی افزود: ایستگاه‌های آینده مفصل بین شهر و راه آهن هستند و باید نقش‌های اساسی در شهر ایفا کنند زیرا آنها بخشی جداناپذیر از شهرها محسوب می‌شوند ..مدیر اجرایی اتحادیه راه آهن‌ها UIC بیان داشت: ایستگاه‌های آینده باید علاوه بر نقش تسهیل کننده حمل و نقل عمومی برای شهر تولید ثروت کرده و ارزش افزوده متناسب با جایگاه خود به شهر را اضافه کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات