سرپرستان مدیریت امورقراردادها و گروه بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت...

طی احکامی جداگانه از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان سرپرستان مدیریت امور قراردادها و گروه بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه‌ای همدان منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، طی احکامی جداگانه از سوی مهندس منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان، مهندس شاهرخ شکوهی را به عنوان سرپرست گروه بازرسی و مدیریت عملکرد و دکتر هوشنگ وفایی را به سمت سرپرست مدیریت امور قراردادها منصوب شدند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات