برگزاری دومین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی در سال 98

برگزاری دومین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی در سال 98

در تاریخ 98/08/20 دومین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی با حضور جناب آقای مهندس پوراحمد رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران ذیربط برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس پور احمد بر لزوم استقرار نظام فناوری های مدیریتی و لزوم استفاده از خرد جمعی همکاران در راستای نظام پیشنهادات شرکت و همچنین توجه ویژه به امر مهم جانشین پروری تاکید نمودند.

در ادامه معاونین و مدیران، نسبت به ارائه نکته نظرات و همچنین بررسی پیشنهادات واصل شده به دبیرخانه پیشنهادات شرکت اقدام و مدیرعامل محترم نیز نسبت به ارائه راهکارهای لازم به منظور پیشبرد اهداف سازمانی اقدام نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای ایلام

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای ایلام

    شركت آب منطقه‌ای ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات