نواخته شدن زنگ آب در روستای هفت سویی شهرستان باخرز

نواخته شدن زنگ آب در روستای هفت سویی شهرستان باخرز

زنگ آب با هدف ترویج اصلاح الگوی مصرف و با همکاری روابط عمومی آبفار باخرز و معلمین در مدرسه روستای هفت سویی نواخته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، کارشناس روابط عمومی امور آبفار باخرز گفت: با همکاری معلمان و دهیار روستای هفت سویی و با هدف آموزش مصرف بهینه آب در بین دانش آموزان، زنگ آب در مدرسه روستا نواخته شد.

جواد اسداللهی، برنامه ریزی برای اجرای آئین زنگ آب را، انتقال فرهنگ صرفه جویی بین دانش آموزان و افراد جامعه دانست و افزود: مدارس نقش عمده ای در ایجاد روحیه صرفه جویی در بین دانش آموزان دارند و هر قدر مبانی آموزشی حوزه صرفه جویی به دانش آموزان در مدارس ارائه شود به همان میزان تاثیر آن در خانواده و جامعه مشاهده خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات