افزایش ایستگاه‌های شهری ایران ضروری است/ توسعه ایستگاه‌ها اصلی‌ترین راهکار برای کاهش ترافیک و رفع آلودگی شهر‌ها است

افزایش ایستگاه‌های شهری ایران ضروری است/ توسعه ایستگاه‌ها اصلی‌ترین راهکار برای کاهش ترافیک و رفع آلودگی شهر‌ها است

فرانسوداون گفت: با توجه به توسعه شهر‌ها و افزایش جمعیت گسترش ایستگاه‌های حمل و نقلی ریلی به ویژه در درون شهر‌ها ضروری است.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات