افزایش ۶.۹ درصدی شاخص قیمت اجاره بها

به گزارش اخبار ساختمان، در فصل تابستان ۱۳۹۸، شاخص قیمت اجاره بهای واحد‌های مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۱۵۱,۹ رسید که نسبت به فصل قبل (۱۴۲. در فصل تابستان ۱۳۹۸، شاخص قیمت اجاره بهای واحد‌های مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۱۵۱,۹ رسید که نسبت به فصل قبل (۱۴۲. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۳. نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۴,۰ درصد است. متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوار‌هایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل تابستان ۱۳۹۸ برابر با ۲۷,۱ درصد است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات