افزایش ۶.۹ درصدی شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی

افزایش ۶.۹ درصدی شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۳. ۲ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۱. نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۴,۰ درصد است. متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل تابستان ۱۳۹۸ برابر با ۲۷,۱ درصد است

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات