کسب موفقیت شرکت برق منطقه ای زنجان در نوزدهمین دوره مسابقات شطرنج برادران وزارت نیرو

کسب موفقیت شرکت برق منطقه ای زنجان در نوزدهمین دوره مسابقات شطرنج برادران وزارت نیرو

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات