چراغ سیدنی برای شب‌های تهران

و زیست شبانه در چند سال گذشته، یکی از خیابان‌های اصلی شهرک غرب واقع در منطقه دو تهران، به این کاربری یعنی استقرار کافه‌های متحرک غذا اختصاص پیدا کرد. و مدیریت شهری بر سر چرایی و نحوه شکل‌گیری زیست شبانه در تهران، عملا فعالیت این غرفه‌ها در قالب خیابان غذا تعلیق شد تا این دو نهاد متولی به یک جمع بندی مشخص برسند. در این میان اما برخی از کارشناسان شهری معتقدند، شکل‌گیری این گونه از گردشگری شبانه در نقطه‌ای از تهران (راه‌اندازی غرفه‌های غذا در کارگاه مترو) نشان می‌دهد: مدیریت شهری تحت تاثیر نابلدی و وجود مخالفت‌هایی در مدیریت شهری و دولت، یکی از امکانات به این معنا که مدیریت شهری از یک سو به دلیل ناتوانی از رفع مخالفت‌ها و حل مقاومت‌ها و از سوی دیگر ناتوانی در پاسخ دهی به نیاز شهروندان، یک مسیر مخفیانه برای ادامه زیست شبانه در برخی مناطق شهری را انتخاب کرده است. ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات