ایستگاه راه‌آهن تهران، محور توسعه شهری نبوده است

هر چه شهرهای اقماری نزدیک کلانشهر تهران و حتی سیاست توسعه شهرهای جدید برای افزایش این عرصه بیشتر دنبال شود، گستره جمعیتی بیشتری را می‌توانیم از کلانشهر مادر به شهرهای اقماری منتقل کنیم. ریلی در کشور ما سابقه بالایی دارد، اما نتوانسته در توسعه حمل ریلی مسافر و درون‌شهری موثر باشد، چرا که هسته اصلی ما در ساخت ریل در ایران بر اساس بار بود نه مسافر؛ چون وقتی راه‌آهن ساخته می‌شد، نقش ریل در در تهران نیز همچنان ایستگاه راه‌آهن در دل شهر قرار نگرفته است درحالی‌که در لندن، میلان و پاریس، ایستگاه راه‌آهن به‌عنوان محور توسعه شهر بوده، چرا که رفت و برگشت‌ها برای انتقال ایستگاه‌های راه‌آهن ایران اشاره کرد و افزود: در کشور ما به این موضوع کمتر توجه شده است؛ ایستگاه‌های راه‌آهن ما ویژگی معمارانه و واجد ارزش‌های الگویی در مقیاس ثبت جهانی را دارند.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات