بازگشایی و تعریض معابر محلات هدف بازآفرینی با تهاتر و اعطای امتیاز ...

بازگشایی و تعریض معابر محلات هدف بازآفرینی با تهاتر و اعطای امتیاز ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات