۱۶ درس زلزله کرمانشاه به بهانه سالروز زلزله سال ۹۶ کرمانشاه

۱۶ درس زلزله کرمانشاه به بهانه سالروز زلزله سال ۹۶ کرمانشاه

درس اول زلزله کرمانشاه توجه و حساسیت به زلزله‌های کوچک و متوسط به عنوان پیش لرزه‌های احتمالی زلزله اصلی و بیرون آمدن از ساختمان هایی که از استحکام آن اطلاع دقیقی در دست نیست، بود. واضح است که در ساعات اولیه زلزله، بویژه در مناطقی با جمعیت پراکنده، با هدف امداد و نجات و مدیریت بحران حادثه، ضرورت دارد که رومرکز زلزله و مناطق اصلی تحت تاثیر زلزله تعیین شود. از ایستگاه‌های لرزه نگاری برای تعیین محل وقوع زلزله و از ایستگاه‌های شتابنگاری برای برآورد خسارت‌ها و تلفات احتمالی استفاده می‌شود و علاوه بر آن رکوردهای شتاب نگاشتی، بعدها به عنوان داده‌های ذیقیمتی در تدوین مقررات و آیین نامه‌های طراحی و ساخت ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایستگاه‌های لرزه نگاری در منطقه برای ثبت دقیق زلزله کم بود (در کل کشور حدود ۱۴۰ ایستگاه لرزه نگاری با مسئولیت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران فعال است)، ایستگاه‌های شتاب ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات