مانور پدافند غیرعامل در تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ آب ماکو

مانور پدافند غیرعامل در تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ آب ماکو

به گزارش روابط عمومی امور آبفای ماکو، جهت حفظ آمادگی پدافند غیرعامل، این امور مثل همیشه با انجام اقدامات لازم در آماده باش کامل میباشد و اکیپ پدافند غیرعامل این امور تمام  تمهیدات لازم را برای چاههای آب ، استخرها ، تصفیه خانه ها و مخصوصا دیزل ژنراتورهای بزرگ که در مواقع قطعی سیستم برق شهری بالافاصله و به صورت خودکار وارد عمل شده و برای تاسیسات تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ آب، برق تولید میکنند انجام داده است.

در همین راستا اکیپ اتفاقات امور برق ماکو طبق هماهنگی با امور برق شهرستان ماکو، سیستم برق تصفیه خانه آب شماره 2 و ایستگاه پمپاژ شهر بازرگان را قطع کرد که به صورت اتوماتیک ژنراتور محل های ذکر شده شروع به تولید برق کرده و برق لازم جهت اداره تاسیسات، تولید گردید و بدون هیچ نقصانی، تاسیسات چندین ساعت با برق تولید شده ژنراتورها آب شهر را تامین کردند.

قابل اشاره است که با هماهنگی مهندس حسین نژاد مدیر امور آبفای ماکو با مهندس رضازاده مدیر امور برق ماکو اطراف تیرها و سیمهای برق که در مسیر تصفیه خانه آب شماره 1 این شهر و در میان درختان قرار داشتند با همکاری اکیپهایی از امور آبفای ماکو و امور برق ماکو درختان قد بلند و مزاحم کلا هرس و تیرها و سیمهای برق آزاد شدند و همزمان با عملیات مانوری با همین موضوع انجام داده شده و بعد از وقوع حادثه اکیپها بالافاصله وارد عمل شده و با ایفای نقش خود، حادثه پیش آمده را فورا مرتفع نمودند.

مدیر امور آبفای ماکو با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل، گفت: در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان‌ها، صنایع و حتی مردم عادی می‌توانند نقش موثری در هنگام بحران، صرفاً با بهره‌گیری از فعالیت‌های فنی و مدیریتی ایفا کنند و برای این کار باید آمادگی لازم در کارکنان و تاسیسات امور آبفای ماکوایجاد گردد و مجموعه آب و فاضلاب با توجه به اینکه یکی از سازمانهای خدمات رسان و مهم در سطح شهر میباشد باید بیشترین آمادگی را هم در کارکنان و هم در تاسیسات خود ایجاد نماید.

مهندس حسین نژاد ضمن تقدیر از کارشناسان امور به جهت اقدامات و برنامه های اجرا شده در تاسیسات، برای آمادگی بیشتر در مواقع بحرانی از کارشناسان در خصوص اقدامات و برنامه های قابل اجرا و مورد عمل درخواست کرد که تصمیمات لازم جهت پیشرفت بیشتر در خصوص پدافند غیرعامل اتخاذ گردد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات