اولین تامین مالی از بازار سرمایه برای توسعه فرودگاهی / ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق صکوک فروخته شد

اولین تامین مالی از بازار سرمایه برای توسعه فرودگاهی / ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق صکوک فروخته شد

ترمینال پروازهای بین المللی فرودگاه یکی از مناطق آزاد با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان از محل تامین مالی در بازار سرمایه تا ۱۴۰۲ احداث می شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات