۳۲۰ میلیارد تومان برای راه آهن سنندج تخصیص یافته است

۳۲۰ میلیارد تومان برای راه آهن سنندج تخصیص یافته است

سنندج - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای اینکه پروژه راه آهن سنندج تا پایان سال آینده به اتمام برسد بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان تا امروز برای این پروژه تخصیص یافته است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات