رئیس بنیاد مستضعفان مدیرعامل جدید بنیاد علوی را منصوب کرد

رئیس بنیاد مستضعفان مدیرعامل جدید بنیاد علوی را منصوب کرد

رئیس بنیاد مستضعفان در حکمی محسن منصوری را به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره بنیاد علوی منصوب کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات