بررسی راهکارهای مختلف برای خانه‌دار کردن کارگران

به گزارش اخبار ساختمان، هرچند همواره مباحثی درباره مسکن کارگران مطرح و در مواردی طرح‌هایی هم اجرا شده است، اما در ماه‌های اخیر به دنبال بیشتر شدن اظهارنظرات درباره مسکن اجتماعی و مسکن ملی، شیوه‌های عملیاتی برای خانه‌دار کردن کارگران و بازنشستگان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. او درباره مشارکت کارفرمایان عنوان کرده است: ما پیشنهاد کردیم به هر میزان که جامعه کارفرمایی منابعی را برای خانه‌دار شدن کارگران در نظر بگیرند یا مانده حساب خود را به بانک توسعه تعاون منتقل کنند، به همان میزان مشارکت کرده و از طریق بانک توسعه تعاون، آورده اختصاص دهیم و این منابع را در جهت ساخت و تکمیل مسکن ترکیب می‌کنیم ولی در آن جلسه مقرر شد طرح ابتدا با نمایندگان کارگری و کارفرمایی نهایی و سپس خروجی آن در جلسه آذرماه شورای عالی کار ارائه شود. هر چند پیشنهادات مطرح شده همه می‌توانند خوب تلقی شوند و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات