۶ کارشناس محیط‌ زیست جوابگوی هشت هزار واحد صنعتی استان مرکزی نیست

۶ کارشناس محیط‌ زیست جوابگوی هشت هزار واحد صنعتی استان مرکزی نیست


«رضا میرزایی» روز سه‌شنبه در شورای راهبری توسعه مدیریت استان مرکزی افزود: کمبود نیرو در مجموعه حفاظت محیط زیست استان مرکزی باعث شده تا سالی یکبار هم تجهیزات آزمایشگاهی بکارگرفته نشود.

وی اظهار داشت: لازم است تا در هر سه هزار مترمربع یک محیط‌بان به کارگرفته شود که کمبود نیرو باعث شده تا  ۲ میلیون ۹۰۰ هزار هکتار وسعت استان مرکزی فقط ۱۶ محیط‌بان داشته باشد.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: چهار پست سازمانی در محیط زیست استان مرکزی کمبود وجود دارد.

میرزایی افزود: محیط زیست استان لازم است ۳۵ نیروی جدید جذب کند ولی در شرایط فعلی این امر میسر نیست ، ضمن آنکه هشت نیرو در حال بازنشستگی هستند و  هیچ جایگزینی برای آنان وجود ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم گفت: طبق چارت سازمانی این مجموعه باید ۲۰۵ نیروی انسانی داشته باشد اما ۱۱۶ نیرو دارد و ۸۹ صندلی آن خالی است.

«محمدرضا حاجی‌پور» افزود: استان مرکزی پایتخت صنعت کشور است اما این سازمان در بخش صنعت فقط هفت نیرو دارد که پنج نفر رسمی و ۲ نفر قراردادی هستند.

وی اظهار داشت: همچنین در بخش معدن سازمان صمت استان ۶ نیرو بکار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: کمبود نیرو در سایر دستگاه‌ها چون تخصصی نیست ممکن است کمترین آسیب را وارد کند اما سازمان صنعت، معدن و تجارت نیازمند بکارگیری افراد توانمند است.

حاجی پور افزود: تبدیل وضعیت استخدامی از سال ۹۰ انجام نشده و ۸۵ درصد از نیروهای شاغل در این مجموعه دیپلم و فوق دیپلم هستند.

وی اظهار داشت: انتظارات دستگاه‌های اجرایی و مردمی از سازمان صمت بالا است بنابراین می طلبد در قوانین اداری و استخدامی بازنگری صورت گیرد.

یک میلیون ۴۰۰ هزار نفر جمعیت استان مرکز در ۱۲ شهرستان سکونت دارند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات