گامی دیگر در راستای طرح TOD ایستگاه راه آهن تهران / اعزام و پذیرش ایستگاه راه آهن مشهد ۲ برابر افق طرح ایستگاه پرسرعت آنکارا است

گامی دیگر در راستای طرح TOD ایستگاه راه آهن تهران / اعزام و پذیرش ایستگاه راه آهن مشهد ۲ برابر افق طرح ایستگاه پرسرعت آنکارا است

وی در ابتدا به معرفی ایستگاه راه آهن تهران پرداخت و گفت: ساختار ایستگاه راه آهن تهران به گونه‌ای است که ابتدا بلیت‌ها کنترل می‌شود و سپس مسافران وارد سالن ترانزیت و در انتها به سکوها وارد می‌شوند. این مساله یکی از تفاوت‌های ایستگاه راه آهن تهران و با سایر ایستگاه‌های جهان است. ایستگاه راه آهن تهران نیز بیان داشت: ‌ مذاکرات با برندهای معتبر فروشگاهی برای ایجاد یک مرکز خرید در حد امکانات موجود و در راستای طرح توسعه مبتنی بر حمل و نقل ایستگاه راه آهن تهران شروع شده است تا مسافران بتوانند در زمان حضور در ایستگاه مایحتاج خود را تامین کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات