دیدار و گفتگوی مدیرامورمنابع آب طارم با مدیر توزیع نیروی برق این...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس علیرضا حاجی میری مدیر امورمنابع آب طارم با مهندس پیری مدیر توزیع نیروی برق این شهرستان دیدار و درخصوص همکاریهای دوجانبه گفتگو کرد.

در این دیدار،حاجی میری در خصوص تعامل و همکاری دو مجموعه در خصوص قطع برق بهره برداران این امور در جهت اخذ حقوق معوقه دولتی و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به کشاورزان منطقه مطالبی عنوان داشت.

در ادامه،مهندس پیری با اشاره به اهمیت آب و کمبود آن برای ماههای گرم سال در این شهرستان لزوم صرفه جویی و رعایت حقوق عامه را از برنامه های این اداره دانست و افزود:در راستای تحقق اهداف امورمنابع آب شهرستان طارم مساعدتهای لازم را انجام خواهیم داد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات