علت شکست ساختمان سبز در کشور

اما چرا تاکنون تجربه ساخت ساختمان سبز در ایران موفق نبوده است و کمتر کسی به سراغ آن می‌رود؟ در این زمینه محمد شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات مسکن راه و شهرسازی اظهار داشت: مفهوم ساختمان سبز بسیار گسترده است، به گونه‌ای که شامل حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار می‌شود و حتی می‌تواند ابعاد گسترده‌تری مانند تغییرات آب و هوایی را نیز شامل شود. رئیس مرکز تحقیقات مسکن راه و شهرسازی گفت: یکی از موانعی که در این خصوص وجود دارد این است که در کشور‌های دیگر انرژی بسیار گران است و مقوله ارزشمندی محسوب می‌شود چرا که در بیشتر کشور‌ها به انرژی‌ها تجدیدپذیر دسترسی ندارند. شکرچی زاده ادامه داد: اینکه یکسری اقتضائات مالی وجود دارد به نوعی سازندگان و بهره برداران را الزام می‌کند که به این سمت حرکت کنند که انرژی کمتری در ساختمان‌ها مصرف شود و یک مدیریت صحیح انرژی در کشور‌های دیگر به چشم ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات