اضافه شدن 53 دوربین به دوربین های ثبت تخلف رانندگی در سطح شهر

اضافه شدن 53 دوربین به دوربین های ثبت تخلف رانندگی در سطح شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات