افزایش 5 ساعته تردد ناوگان باری در محدوده های زمانی و مکانی هسته ...

افزایش 5 ساعته تردد ناوگان باری در محدوده های زمانی و مکانی هسته ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات