انجام کار در شهر در این وضعیت اقتصادی عصبانی تان کرده است / بازهم ...

انجام کار در شهر در این وضعیت اقتصادی عصبانی تان کرده است / بازهم ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات