حضورمحمدحسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهررشت در مراسم جشن تولد جمعی ازمددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان رشت و مراسم رونمایی از 30 دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران تهرانی به مددجویان این مرکز

حضورمحمدحسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهررشت در مراسم جشن تولد جمعی ازمددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان رشت و مراسم رونمایی از 30 دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران تهرانی به مددجویان این مرکز

به روایت تصویر ؛
حضورمحمدحسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهررشت در مراسم جشن تولد جمعی ازمددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان رشت و مراسم رونمایی از 30 دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران تهرانی به مددجویان این مرکز
حضورمحمدحسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهررشت در مراسم جشن تولد جمعی ازمددجویان آسایشگاه معلولین وسالمندان رشت و مراسم رونمایی از 30 دستگاه ویلچر اهدایی ازسوی نیکوکاران تهرانی به مددجویان این مرکز
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات