تصویب برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی تصویب شد. «بنفشه زهرایی» مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو گفت: برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان خراسان رضوی پس از دو سال همکاری بین نهادها و ذی‌نفعان آب در استان خراسان رضوی و ۱۰ ماه بررسی و اصلاح توسط دستگاه‌های عضو کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، در سیزدهمین جلسه کارگروه در هجدهم آبان‌ماه مصوب شد.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات