در شرکت سیمان شاهرود برگزار شد؛ برگزاری دوره آموزش شناخت محیط زیست

گفتنی است در سرفصل‌های آموزشی این رویداد، توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی توسعه جامعه اشاره و ایجاد هماهنگی و همسویی بین این ابعاد (به عنوان بنیادترین رکن برنامه ریزی) در رسیدن به توسعه پایدار برجسته شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات