تاریخ :9الی 18 اسفند ماه سال 1398( توسط اتاق بازرگانی کادونا، در مرکز تجارت و سرمایه گذاری این شهر)

تاریخ :9الی 18 اسفند ماه سال 1398( توسط اتاق بازرگانی کادونا، در مرکز تجارت و سرمایه گذاری این شهر)


طبق اعلام سفارت ج.ا.ا در نیجریه، چهل و یکمین دور نمایشگاه بازرگانی بین المللی شهر کادونا (نیجریه) از تاریخ 9الی 18 اسفند ماه سال جاری توسط اتاق بازرگانی کادونا، در مرکز تجارت و سرمایه گذاری این شهر برگزار می گردد.
به پیوست ضمائم مربوط به این رویداد جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی حضورتان تقدیم می گردد.

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات