دیدار مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان با خانواده شهید ربیع جماعت

دیدار مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان با خانواده شهید ربیع جماعت

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات