سمینار طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری ( وال پست )

سمینار طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری ( وال پست )

دارای مجوز « ارتقاء پایه »

سمینار طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری ( وال پست ) در تاریخ ۷ و ۸ آذر ماه ۹۸ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار می گردد . جهت ثبت نام مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به شماره حساب ۱۰۲۱۲۷۵۰۱ بانک ملت با شناسه پرداخت ۱۱۱۱۲۶ واریز نمایید.
شماره تماس ۳۲۳۵۱۸۰۰ داخلی
۱۲۹

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات