برگزاری جلسه شورای شهرداران مناطق در شهرداری منطقه 2

برگزاری جلسه شورای شهرداران مناطق در شهرداری منطقه 2

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات