افزایش سرعت پاسخگویی به درخواست های شهروندان با اجرای فرآیندهای نوین ...

افزایش سرعت پاسخگویی به درخواست های شهروندان با اجرای فرآیندهای نوین ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات