استفاده از۵۰ گونه گیاهی مقاوم به خشکی در بوستان کم نهاده امیریه

استفاده از۵۰ گونه گیاهی مقاوم به خشکی در بوستان کم نهاده امیریه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات