ابلاغ توسعه مدرن شهرها از سوی وزیر

ابلاغ توسعه مدرن شهرها از سوی وزیر

لازم است در راستای پیاده سازی این طرح به صورت مشخص سیاست‌ها و الزامات ذیل در دستور کار کلیه حوزه‌های وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و سازمان‌ها، شرکت‌ها، معاونت‌ها و ادارات کل تابعه با توجه به ضرورت نقش حاکمیتی دولت و با رویکرد واگذاری امور تصدی‌گری نسبت به سیاست گذاری، ایجاد اکوسیستم و بستر حمایتی مناسب برای توسعه کارآفرینی اهتمام ورزیده و زمینه را برای تقویت ظهور بخش خصوصی خودبنیان، مستقل و با نشاط برای توسعه مسکن، شهر و حمل و نقل مدرن فراهم کنند. ۱- کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه باید ضمن طرح و تصویب موضوع در اولین جلسه هیات مدیره پس از ابلاغ این نامه، برنامه اجرا و تحقق سیاست‌های ابلاغی را با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع تدوین و گزارش کنند. ۲- معاونت‌های ستادی و ادارات کل استان‌ها حداکثر طی دو هفته از ابلاغ این نامه طرح و برنامه اجرای سیاست‌های ابلاغی را با ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات