مهندس مهدلو شهردار زرند: شهروندان باید قبل از هر گونه خرید و فروش ملك با مراجعه به شهرداری، از قانونی بودن ساخت و سازها و دارا بودن پایانكار ساختمان اطمینان حاصل نمایند.

مهندس مهدلو شهردار زرند: شهروندان باید قبل از هر گونه خرید و فروش ملك با مراجعه به شهرداری، از قانونی بودن ساخت و سازها و دارا بودن پایانكار ساختمان اطمینان حاصل نمایند.

مهندس مهدلو شهردار زرند در حاشیه کمیسیون ماده 100شهرداری زرند خواستار رعایت نکات ایمنی و مهندسی شهروندان در ساخت و سازها و دریافت مجوزهای لازم برای احداث ابنیه های خود شد .

مهندس محمد رضا مهدلو با اعلام اینکه شهروندان باید خود را ملزم به رعایت قوانین نموده و قبل از هر اقدامی مجوزهای لازم برای ساخت و سازها را دریافت نمایند گفت: اگر شهروندان قوانین و ضوابط شهری را رعایت کنند، پرونده های تخلف ساختمانی به کمترین حد خود خواهد رسید .

منتخب شورای شهر زرند در ادامه افزود: شهروندان باید قبل از هر گونه خرید و فروش ملک با مراجعه به شهرداری، از قانونی بودن ساخت و سازها و دارا بودن پایانکار ساختمان اطمینان حاصل نمایند .

شهردار زرندافزود: هر نوع ساخت و سازی خارج از ضوابط مصوب که شهرداری موظف و مکلف به رعایت آنها می باشد موجب شکل گرفتن پرونده تخلفات و ارجاع به کمیسیون تخلفات و صدور رای می گردد.

وی افزود: چنانچه استحکام بنای ملک تایید نگردد ملک با حکم تخریب مواجه گردیده و قابل معامله یا هیچ نوع خدمات دهی بعدی نبوده و تمامی مسئولیت ناشی از آن بر عهده مالک وقت می باشد.

این مقام مسئول در پایان اظهار امیدواری کردبا همکاری شهروندان بتوانیم شهری ایمن را برای شهروندان فراهم نمائیم .لینک اصل خبر در سایت شهرداری زرند

    منبع خبر

    شهرداری زرند

    شهرداری زرند یک شهرداری در شهر زرند می باشد

      نظرات