تامین مالی ۳۰۰ میلیارد تومانی توسعه ترمینال دوم فرودگاه بین‌المللی کیش از طریق بازار سرمایه

تامین مالی ۳۰۰ میلیارد تومانی توسعه ترمینال دوم فرودگاه بین‌المللی کیش از طریق بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید محسن فاضلیان، با اشاره به اینکه امروز شرکت تامین سرمایه از یکی از ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه توسعه ترمینال دوم فرودگاه بین‌المللی کیش استفاده کرد، گفت: این نخستین بار است که تامین مالی یک پروژه در یک منطقه آزاد از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود. وی با بیان اینکه ارزش اسمی اوراق ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده و این خاصیت بخش‌پذیری می‌تواند بازار اوراق مذکور را برای مردم و صاحبان سرمایه‌های خرد نیز جذاب کند، گفت: کمک به تامین سرمایه این قبیل پروژه‌ها به نوعی کمک به در خدمت گرفتن سرمایه‌های سرگردان برای توسعه زیرساخت‌های کشور است و از این رو شرکت تامین سرمایه آمادگی دارد در زمینه تشکیل سرمایه به کمک بخش خصوصی و دولتی بیاید و به درخواست آنها، از ابزارهای متنوع بازار سرمایه که با نوع پروژه و شرایط آنها همخوانی دارد، به منظور تامین ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات