معاون وزیر راه و شهرسازی کشور گفت: اقدامات دولت عامل ثبات نرخ مسکن نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه شش هزار واحد مسکن در شهر صدرا قرار است ساخته شود عنوان کرد: شرایط پیش نیاز این طرح باید ایجاد شود و موضوعاتی نظیر مالیات، حقوق نظام مهندسی و سایر عوامل اجرایی در نظر گرفته شود. طاهرخانی در خصوص حضور بخش خصوصی در بازار مسکن عنوان کرد: بازار مسکن در انحصار بخش خصوصی است و مداخله بخش دولتی تنها در مسکن مهر صورت گرفت و در این بخش دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در این طرح ساخته شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات